Aquest organisme realitza una tasca de mediació i no d’assessorament

Política de qualitat

El TAMIB com a òrgan de solució autònoma de conflictes laborals té com a finalitat oferir a treballadors i empreses un sistema transparent i imparcial, a través de la conciliació-mediació i l’arbitratge, que s’assumeixi per part d’ambdós com el procediment normal per a solucionar les seves controvèrsies.

Per a aconseguir una millora contínua de la qualitat en el servei als nostres usuaris, ens comprometem a complir els requisits que marca l’eficàcia de la norma ISO 9001:2000, marc de referència per a l’establiment i la revisió dels objectius de qualitat marcats per la nostra organització; per a això es compta amb el compromís de tot un equip humà que coneix i entén la implantació del sistema de qualitat per al millor desenvolupament de les seves funcions i la prestació del millor servei als nostres usuaris.

El TAMIB es compromet a una revisió contínua del sistema, donant solucions a les possibles desviacions detectades que puguin afectar-lo, així com el compliment de tots els requisits legals i reglamentaris aplicables a l’organització.

La tasca de tots els membres del TAMIB és defensar el fi per al qual va ser creat, mitjançant l’anàlisi i la millora dels seus objectius, avaluant-nos constantment en el nostre acompliment, per a així aconseguir una satisfacció completa de l’usuari.

Gerència

 

CA

ES

EN

Avís Legal

Política de Privacitat