Top

Model de reclamació

Pot descarregar aquí el document de reclamació, mediació o conciliació, davant el Tribunal d’Arbitratge i Mediació de las Illes Balears (TAMIB), , (presentar l’original i dues còpies. No és necessària la còpia del DNI per a presentar la sol·licitud.)

No poden presentar-se reclamacions per correu electrònic.