Top

Política de la qualitat

El TAMIB, com a òrgan de solució autònoma de conflictes laborals, té com a finalitat oferir als treballadors i a les empreses un sistema transparent i imparcial, a través de la  conciliació-mediació i l’arbitratge, que s’assumeixi per ambdues parts com el procediment normal per a la solució de les seves controvèrsies.

Para aconseguir una millora continuada en el servei als nostres usuaris, ens comprometem a complir amb els requisits que marca l’eficàcia de la norma ISO 9001:2015, marc de referència per a l’establiment i la revisió dels objectius de qualitat marcats per la nostra organització. Per això, es compta amb el compromís de tot un equip humà que coneix i entén la implantació del sistema de qualitat per a un millor desenvolupament de les seves funcions i la prestació del millor servei als nostres usuaris.

El TAMIB es compromet a una revisió continuada del sistema, aportant solucions a les possibles desviacions detectades que puguin afectar-lo, així com el compliment de tots els requisits legals i reglamentaris aplicables a l’organització.

La tasca de tots els membres del TAMIB és defensar la finalitat per a la qual va ser creat, mitjançant l’anàlisi i la millora dels seus objectius, avaluant-nos constantment en les nostres funcions i per aconseguir així una satisfacció completa de l’usuari. Cercam constantment una major eficàcia del nostre sistema i una capacitat més alta d’adaptació a les transformacions del nostre entorn.

Gerència
Març  2018

Descàrrega els certificats AENOR