Top

Instruccions

El TAMIB informa que aquest organisme realitza una tasca de mediació i no d’assessorament. Tengui en compte que serà atès únicament amb cita prèvia.

Segueixi les instruccions que s’indiquen en aquesta pàgina web

Important!

RECORDI QUE ÚNICAMENT PRESENTARÀ LA SEVA RECLAMACIÓ.

ÉS IMPRESCINDIBLE PER AL SEU REGISTRE QUE ESTIGUI DEGUDAMENT EMPLENADA.

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SEVA RECLAMACIÓ

1. Omplir el formulari (MODEL DE RECLAMACIÓ) amb lletra clara, emplenant tots els apartats, sent imprescindible el seu número de telèfon mòbil.

2. En el punt TERCER / TERCERO del formulari marcar la casella de CONSENTEIXO SI.

3. Per registrar la seva reclamació a:

Mallorca pot:

Sol·licitar cita prèvia AQUÍ per al registre de la seva reclamació.

Serà necessari un original i una fotocòpia del mateix.

De forma no presencial:

– A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …).

– Per fax al 971 763 546.

Eivissa pot:Sol·licitar cita prèvia AQUÍ per al registre de la seva reclamació.

Serà necessari un original i una fotocòpia del mateix.

De forma no presencial:

– A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …).

– Per fax al 971 398 200

Menorca pot:

Sol·licitar cita prèvia AQUÍ per al registre de la seva reclamació.

Serà necessari un original i una fotocòpia del mateix.

De forma no presencial:

– A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …).

– Per fax al 971 356 525

4. Es prega la màxima puntualitat i s’informa que per evitar la saturació de persones a les oficines del Tamib, únicament podrà accedir a les instal·lacions una persona per registre.

INSTRUCCIONS UN COP PRESENTADA LA SEVA RECLAMACIÓ

En el termini de 48 hores es remetrà missatge al seu telèfon mòbil (SMS) amb el dia i l’hora de la mediació.

2. En el cas que hagi d’atorgar representació a un tercer (reconeixement de representació) haurà de sol·licitar cita prèvia al 971 763 545 (Mallorca), 971 398 271 (Eivissa) i 971 356 554 (Menorca).

3.  El dia de la mediació:

a. S’exigeix puntualitat, no es permetrà temps de cortesia, per tal d’evitar l’aglomeració de persones i possibles retards en els actes de mediació.

b. Per evitar la saturació de persones a les oficines del Tamib, únicament hauran de romandre a les instal·lacions aquelles persones que estiguin citades i que en cas necessari podran estar acompanyades pel seu assessor jurídic.

c. Presentar en el moment de la compareixença el seu DNI o passaport original (no s’acceptaran còpies ni foto al mòbil).

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SEVA RECLAMACIÓ

Per presentar la reclamació:

a. A Mallorca pot:

· Per fax: 971 763 546.
· A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …)
· A través de correu electrònic a la següent adreça: registromallorca@tamib.es, sent imprescindible indicar un número de telèfon mòbil (la citació es realitzarà mitjançant SMS) i la inclusió de la clàusula de consentiment exprés marcant el SÍ.

b. A Eivissa pot:

· Per fax: 971 398 200.
· A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …)
· A través de correu electrònic a la següent adreça: registroibiza@tamib.es, sent imprescindible indicar un número de telèfon mòbil (la citació es realitzarà mitjançant SMS) i la inclusió de la clàusula de consentiment exprés marcant el SÍ.

c.     A Menorca pot:

 · Per fax: 971 356 525.
· A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …)
· A través de correu electrònic a la següent adreça: registromenorca@tamib.es, sent imprescindible indicar un número de telèfon mòbil (la citació es realitzarà mitjançant SMS) i la inclusió de la clàusula de consentiment exprés marcant el SÍ.

 

Clàusula de consentiment exprés:
De conformitat amb el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades personals i en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), les seves dades personals seran tractades sota la responsabilitat de FUNDACIÓ TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ D’ILLES BALEARS (TAMIB).

Finalitat: prestació dels nostres serveis i gestionar la seva sol·licitud d’arbitratge, conciliació o mediació. Enviament de missatges al seu telèfon mòbil per comunicar-li el dia i hora de l’assenyalament per a l’acte de mediació; si en el termini de 48 hores no ha rebut el citat missatge haurà de passar pel TAMIB a retirar la seva citació CONSENTEIXO SÍ □ NO □.
Conservació: mentre hi hagi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables. Legitimació: consentiment de l’interessat o execució d’un contracte. Destinataris: les dades no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal i, en qualsevol cas, a col·laboradors necessaris per a la correcta prestació dels serveis. L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l’adreça Avinguda Comte de Sallent 11, 2ª Planta, 07003 Palma de Mallorca a dalt indicada o enviant un missatge al correu electrònic info@tamib.es. Més informació a www.tamib.es. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es

 

Té a la seva disposició el MODEL DE RECLAMACIÓ

INSTRUCCIONS UN COP PRESENTADA LA SEVA RECLAMACIÓ

1. En el termini de 48 hores se li comunicarà el dia i l’hora de la mediació.

2. En el cas que hagi d’atorgar representació a un tercer (reconeixement de representació) haurà de sol·licitar cita prèvia en el 971 763 545 (Mallorca), 971 398 271 (Eivissa) i 971 356 554 (Menorca).

3. El dia de la mediació:

a. S’exigeix puntualitat, no es permetrà temps de cortesia, per tal d’evitar l’aglomeració de persones i possibles retards dels actes de mediació.

b. Per evitar la saturació de persones a les oficines del Tamib, únicament hauran de romandre a les instal·lacions aquelles persones que estiguin citades i que en cas necessari podran estar acompanyades pel seu assessor jurídic.

c. Presentar en el moment de la compareixença el seu DNI o passaport original (no s’acceptaran còpies ni foto al mòbil) i, si escau, escriptura de constitució de societat, poder per a plets, constitució comunitat de béns, …