Top

Instruccions per a presentar la seva reclamació

El TAMIB informa que aquest organisme realitza una tasca de mediació i no d’assessorament. Tingui en compte que únicament serà atès amb cita prèvia.

Segueixi les instruccions que s’indiquen en aquesta pàgina web

¡Important!

Pot presentar la seva reclamació des de la nostra Oficina Virtual.

Punxar aquí per a veure com presentar la reclamació a través de l’Oficina Virtual.

Pot sol·licitar cita prèvia per a presentar la seva reclamació de manera presencial o presentar la seva reclamació a través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax…).

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SEVA RECLAMACIÓ

1. Emplenar el formulari (MODEL DE RECLAMACIÓ) amb lletra clara, emplenant tots els apartats, sent imprescindible el seu número de telèfon mòbil.

2. És IMPRESCINDIBLE, per a la correcta tramitació de la seva reclamació, que en el punt TERCER / TERCERO del formulari marcar la casella de CONSIENTO SI.

3. Per registrar la seva reclamació a:

a. Mallorca pot:

De manera presencial:

Sol·licitar cita prèvia AQUÍ per al registre de la seva reclamació.

Serà necessari un original i una fotocòpia del mateix.

De forma no presencial:

– A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …).

b. Eivissa pot:

De manera presencial:

Sol·licitar cita prèvia AQUÍ per al registre de la seva reclamació.

Serà necessari un original i una fotocòpia del mateix.

De forma no presencial:

– A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …).

c. Menorca pot:

De manera presencial:

Sol·licitar cita prèvia AQUÍ per al registre de la seva reclamació.

Serà necessari un original i una fotocòpia del mateix.

De forma no presencial:

– A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …).

4. Es prega la màxima puntualitat i s’informa que per a evitar la saturació de persones en les oficines del Tamib, únicament podrà accedir a les instal·lacions una persona per registre.

INSTRUCCIONS UN COP PRESENTADA LA SEVA RECLAMACIÓ

1. Si ha presentat la seva reclamació de manera presencial o a través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax…), el termini de 48 hores se li comunicarà el dia i l’hora de la mediació mitjançant SMS.

2. Si ha presentat la reclamació a través de l’Oficina Virtual, una vegada validada la sol·licitud pel Tamib, rebrà SMS de confirmació i l’estat de la seva sol·licitud passarà de provisional a oberta.

3. En el cas que hagi d’atorgar representació a un tercer (reconeixement de representació) haurà de dirigir-se a Tràmits i seleccionar l’opció SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE REPRESENTACIÓ (APUD ACTA).

4.  El dia de la mediació:

a. S’exigeix puntualitat, no es permetrà temps de cortesia, amb la finalitat d’evitar l’aglomeració de persones i possibles retards dels actes de mediació.

b. RECORDI, que per a evitar la saturació de persones en les oficines del Tamib, únicament hauran de romandre en les instal·lacions aquelles persones que estiguin citades i que en cas necessari podran estar acompanyades pel seu assessor jurídic.

c. Presentar en el moment de la compareixença el seu DNI o passaport original (no s’acceptaran còpies ni foto en el mòbil) i en el seu cas escriptura de constitució de societat, poder per a plets, constitució comunitat de béns, …

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SEVA RECLAMACIÓ

Per presentar la reclamació:

a. A Mallorca pot:

· A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …)
· A través de la nova Oficina Virtual, seleccionant la seu de Mallorca.

b. A Eivissa pot:

· A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …)
· A través de la nova Oficina Virtual, seleccionant la seu d’Eivissa.

c. A Menorca pot:

· A través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax …)
· A través de la nova Oficina Virtual, seleccionant la seu de Menorca.

 

Punxar AQUÍ per a veure com presentar la reclamació a través de l’Oficina Virtual

INSTRUCCIONS UN COP PRESENTADA LA SEVA RECLAMACIÓ

1. Si ha presentat la seva reclamació a través d’oficina de correus (ordinari, certificat, burofax…), el termini de 48 hores se li comunicarà el dia i l’hora de la mediació mitjançant SMS.

2. Si ha presentat la reclamació a través de l’Oficina Virtual, una vegada validada la sol·licitud pel Tamib, rebrà SMS de confirmació i l’estat de la seva sol·licitud passarà de provisional a oberta.

3. En el cas que hagi d’atorgar representació a un tercer (reconeixement de representació) haurà de dirigir-se a Tràmits i seleccionar l’opció SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE REPRESENTACIÓ (APUD ACTA).

4. El dia de la mediació:

a. S’exigeix puntualitat, no es permetrà temps de cortesia, amb la finalitat d’evitar l’aglomeració de persones i possibles retards dels actes de mediació.

b. RECORDI, que per a evitar la saturació de persones en les oficines del Tamib, únicament hauran de romandre en les instal·lacions aquelles persones que estiguin citades i que en cas necessari podran estar acompanyades pel seu assessor jurídic.

c. Presentar en el moment de la compareixença el seu DNI o passaport original (no s’acceptaran còpies ni foto en el mòbil) i en el seu cas escriptura de constitució de societat, poder per a plets, constitució comunitat de béns, …