Top

Avís Legal

INFORMACIÓ LSSI

Aquesta pàgina web és propietat del TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB), amb domicili social a l’Avinguda Comte de Sallent, núm.11, 2a Planta, 07003 Palma de Mallorca, Illes Balears, regulat pel II Acord Interprofessional sobre renovació i potenciació del “Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears” de 12 de gener del 2005 (BOIB de 3-02-2005), amb CIF G07831951, inscrita al Registre de Fundacions de la Conselleria de Presidència de Palma de Mallorca amb el número 12627.
A més a més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris la següent Adreça de Correu Electrònic, on podran enviar les seves peticions, qüestions o reclamacions: info@tamib.es

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina, el nom del domini, el seu codi font, el disseny i l’estructura de navegació que hi ha són titularitat de l’empresa esmentada, a la qual correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de qualsevol forma i, especialment, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L’usuari es compromet, en compliment del que s’estableix a la Llei de Propietat Intel·lectual, a mantenir la integritat de l’obra i impedir-ne qualsevol deformació, modificació o alteració contra ella que suposi un perjudici als seus interessos legítims o menyspreu de la seva reputació. Així mateix, es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o publicar el contingut de la informació de la present pàgina sense autorització per escrit del seu titular.