Top

Normativa del TAMIB

Resolució de la Directora general de Treball, de data 24-01-2005, per la qual es fa públic el II Acord interprofessional sobre renovació i potenciació del “Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears” (TAMIB).