Top

Negociació col·lectiva

La negociació col·lectiva, fruit de l’autonomia de la voluntat d’empresaris i treballadors, és la genuïna font del dret del treball. Així, els convenis col·lectius són l’expressió de l’acord assolit després d’un procés de negociació en què cada part defensa legítimament els seus interessos.

La difusió entre tots els empresaris i treballadors del seu conveni col·lectiu permetrà conèixer els drets i els deures que regeixen les seves relacions laborals, en un marc de relacions modernes i satisfactòries per tots.